Sunday, April 10, 2011

Langkah 3: Membina Graf Prestasi Diri - Tindakan Pelajar bersama Guru Subjek (menggunakan Borang GPD)1. Borang Graf Prestasi Diri (GPD) perlu dimiliki oleh setiap pelajar mengikut bilangan subjek yang diikuti. Borang ini seharusnya dibina secara manual oleh pelajar dengan bimbingan Guru Subjek setiap kali selepas sesuatu ujian (sebaik-baiknya ketika memulangkan kertas ujian yang telah siap diperiksa). Pembinaan secara manual (dengan mewarnakan palang pada ketinggian yang sesuai) akan dapat menyedarkan pelajar tentang halatuju yang perlu dicapai dalam subjek berkenaan (jika GPD dijana secara auto, tidak akan memberi kesan yang mendalam kepada pelajar kerana pelajar tidak 'berinteraksi' dengan GPD masing-masing). Maka, Guru Subjek perlu mengambil kesempatan 'masa emas' ketika pelajar sedang membina dan memerhatikan GPD mereka masing-masing untuk menyuntik motivasi pelajar supaya lebih memberi perhatian pada subjek mereka.

2. Pada pendapat saya, adalah tidak merugikan menggunakan satu atau dua waktu pengajaran ketika memulangkan kertas ujian untuk berbincang dengan pelajar tentang prestasi semasa mereka. Dalam masa yang sama Guru Subjek membimbing pelajar melengkapkan Graf Prestasi Diri subjek berkenaan.

3. Pada Borang GPD, disediakan 3 ruang Graf Palang yang akan menggambarkan prestasi mereka dalam sesuatu subjek sepanjang 3 tahun sesi persekolahan. Perlu ditekankan bahawa GPD perlu disimpan sepertimana pelajar menyimpan Buku Rekod Kemajuan supaya prestasi pelajar dalam sesuatu subjek dapat dipantau bersama pelajar dan Guru Subjek.


No comments:

Post a Comment